Direct naar de contentDirect naar de footer

Lokaal niveau

Zoals u mogelijk al weet, bevindt ons hotel zich op een prachtige locatie te midden van de Veluwse bossen, wat ons onderwerpt aan natuurwetgeving. Sinds de start van de bouw van het hotel in 2010 hebben we vrijgevig het verlies aan groen gecompenseerd. Volgens de wet zijn we verplicht om voor elke gekapte boom anderhalve boom opnieuw te planten. Echter hebben wij ervoor gekozen om voor elke gekapte boom zeven-en-een-half nieuwe bomen te herplanten. Op dit moment bezitten we meer dan 8 hectare bos, waarvan de helft bestaand is en de andere helft door ons is ontwikkeld.

Gedurende de afgelopen jaren hebben we in totaal meer dan 25.000 bomen en struiken op dit terrein geplant. Het ontwikkelen van een bos is geen eenvoudige opgave, aangezien het afhankelijk is van diverse factoren zoals de kwaliteit van de bodem, weersomstandigheden, diversiteit van boom- en plantensoorten, fauna, en andere variabelen. In de natuur geldt het recht van de sterkste; kort gezegd, plant je drie bomen in de wetenschap dat slechts één ervan zal overleven.

Door nauw samen te werken met zorgvuldig geselecteerde partners streven we ernaar onze ambitie te verwezenlijken om een bosgebied van hoge kwaliteit en vooral klimaatbestendig te creëren. Hier krijgt zowel flora als fauna de optimale ruimte om zich te ontwikkelen.

Onze beheersmaatregelen zijn specifiek gericht op het behoud van inheemse soorten, met minder nadruk op bijvoorbeeld de Amerikaanse eik en vogelkers. In de bosranden zullen exoten plaatsmaken om de lichtinval te optimaliseren ten gunste van de biodiversiteit. Door de flora te verrijken en te verbeteren, zullen insecten zoals vlinders hiervan profiteren, wat op zijn beurt gunstig is voor vogels en andere zoogdieren.

We hebben succesvol het aantal bospaden verminderd door overtollige paden te beplanten, en deze maatregelen worden ondersteund door de lokale gemeenschap. Informatieve borden zijn geplaatst om mensen op de hoogte te stellen van de toegangsregels.

Cijfers

  • voor 2018 (3.000 stuks, voornamelijk beuk)
  • 2018: 4.000 beuken en 1.000 wintereiken
  • 2022: 10.000 bomen en struiken
  • 2023: 7.000 bomen en struiken
Herbebossing

Herbebossing

Voor het herbebossingsproject hebben we voornamelijk gekozen voor loofhoutsoorten, die beter bestand zijn tegen droogte in vergelijking met naaldhout, dat we juist hebben vermeden. Naaldhout kan de bodem droger en zuurder maken. Voor randbeplanting en het bevorderen van biodiversiteit hebben we diverse planten en struiken geselecteerd, waaronder een meidoornhaag voor natuurlijke afscheiding en enkele fruitbomen op het perceel. Daarnaast gebruiken we een kruidenmengsel om hier en daar het landschap op te fleuren met kleurrijke bloemen. Momenteel zijn er bijenkasten geplaatst en verwelkomen we natuurlijke grazers, zoals schapen, op een specifiek stuk land.

Voor de geplande uitbreiding van het hotel, die in 2025 van start zal gaan, hebben enkele bomen moeten wijken. We hebben ernaar gestreefd om maximale besparing te realiseren, waarbij uiteindelijk slechts 9 bomen zijn geveld. Dit verlies zal echter ruimschoots worden gecompenseerd door de aanplant van honderden bomen en planten tijdens het plantseizoen van 2024 in dit gebied.

Niettemin delen we vol trots deze informatie met onze gasten, medewerkers en partners, omdat het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu in lijn is met de duurzame principes van ons familiebedrijf. Deze locatie biedt mensen de gelegenheid om van de natuur te genieten door middel van wandelingen.

Het belang van het behoud van bomen en het vergroenen van onze omgeving kan niet genoeg worden benadrukt. Bomen vervullen een essentiële rol bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de koolstofdioxide-uitstoot en het bieden van een leefomgeving voor talloze dieren. Daarnaast dragen ze bij aan het creëren van een rustgevende en aangename sfeer voor mensen.

Wij nodigen daarom eenieder uit om een heerlijke wandeling te maken in dit gebied en te genieten van het rustgevende en gevarieerde landschap, elk deel met zijn eigen unieke kenmerken en schoonheid!